چاپ کتاب در انتشارات آبانگان ایرانیان

شرایط چاپ کتاب توسط انتشارات آبانگان ایرانیان انتشارات آبانگان ایرانیان در سال 1394 با هدف ارتقا سطح کیفی کتاب ها و افزایش دانش ایرانیان عزیز افتتاح شد. این مجموعه برای نویسندگان کتاب ها شرایط ویژه ای برای چاپ کتاب در نظر گرفته که در ادامه به بررسی آن می پردازیم. این انتشارات شرایط ویژه ای برای مولفان محترم دارد که آن را از دیگر همکاران …

چاپ کتاب در انتشارات آبانگان ایرانیان ادامه مطلب »